Marina Bisiklet Kiralama Hizmeti Marina Bisiklet Kiralama Hizmeti
Marina Bisiklet Kiralama Sözleşmesi
 
Tüm koşul ve şartlar toplamda 17 madde olarak MARİNA BİSİKLET' e ait olan bisikletlerin müşteriye
kiralanması ve kullanılmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenler.

   Kiralama Şartları, Yükümlülükleri
1-Bisikletler
a) Marina  Bisiklet' e yazılı olarak onay vermediği sürece Bodrum dışında seferler için,
b) Hafif yanıcı, patlayıcı, zehirli veya tehlike arz eden maddelerin nakliyatı için,
c) Yeniden farklı kişilere kiralamak için,
d)Yoğun rüzgar veya fırtınalı havalarda,
e)Alkol ve/veya bağımlılık yapan madde etkisi altında olan sürücüler tarafından kullanılamaz.

2-Müşterilerimiz, kara yolu trafiği yönetmeliği kurallarını dikkate almakla yükümlüdür.
3-Marina  Bisiklet'e ait bisikletlerin eller kullanılmaksızın sürülmesi yasaktır.

4-Marina Bisiklet'e ait bisikletlere müdehalede bulunma veya herhangi bir tadilat yapılması
yasaktır.

5-Marina Bisiklet'e ait bisikletler 1 kişiliktir 2 kişinin binmesi yasaktır(Tandem Hariç)

6-Kiralanan bisikletin tüm sorumluluğu müşteriye aittir. Müşteri bisikleti çaldırması, kaybetmesi veya
buna benzer bir durumda, sorumluluk süresi zarfında her bisiklet başına kiralamış olduğu marka ve
modelin satış firmasındaki liste fiyatı tutarınca sorumludur. Eğer müşteri zarardan kasten veya ağır
ihmal sonucu bizat sorumlu ise, bu sorumluluk sınırı diğer insan veya maddeye vermiş olduğu
hasarlarıda kapasayacak şekilde yeniden belirlenir. Marina Bisiklet bu konuda hiçbir sorumluluk
kabul etmez. Müşterinin sorumluluğu, bisikletin kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve
kendi şahitliğinde Marina Bisiklet tarafından, kontrol edip, sorunsuzdur onayı verene kadar devam eder.
Tüm Bisikletler İçin Hasar Tutarları Şu Şekildedir:
İç lastik patlağı olması durumunda 10 TL,
iç lastik yarılması durumunda 30 TL,
Dış lastik yarılması durumunda 50 TL,
Vites sisteminde herhangi bir sorun olması durumunda 100 TL,
Fren sisteminin arızalanması durumunda 100 TL,
Kayıp kilit veya kilit anahtarı karşılığında 70 TL,

Ayaklık zarar görmesi durumunda 50 TL müşterilerimize masraf olarak yansıtılır.
Bunların dışında bir hasar olması durumunda, hasarın işyerimize maliyet tutarı müşteriye yansıtılacaktır.

7-Müşteri kiralamış olduğu bisikletin fonksiyonları ile birlikte kullanılmasına vakıf olmalıdır.

8-Müşteri, sürüşe başlamadan önce bisikletini kontrol edip herhangi bir sorunu varsa Firmamıza bildirmelidir.

9-Bisikletler sadece alınmış olduğu noktaya iade edilebilir. Müşteri aynı zamanda, Marina Bisiklet' e
kiralama işleminin sona erdiğini bizzat bilgilendirmekle ve ayrıca herhangi bir kaza, arıza vb. durum
yaşandı ise bunu bildirmekle yükümlüdür.

10-Kullanıcı haricinde, üçüncü kişilerin veya başkalarının eşyalarının dahil olduğu bir kazada müşteri
bu durumu, polise ve Marina Bisiklet' e derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer müşteri bu yükümlülüğü yerine
getirmezse, bu durumda Marina Bisiklet' in bu yükümlülüğün ihlalinden uğradığı zarardan sorumludur.

11-Bisikletlerin minimum kira ücreti, alınmış olan bisikletin 1 saatlik ücreti tutarındadır.

12-Müşteri bu sözleşmenin tamamını Marina Bisiklet'den edinebilir. Bu sözleşme www.bodrumbisikletkiralama.com
adresinde bulunan sözleşme ile aynıdır.

13-Müşteri bu sözleşmeyi okuyup imzaladıktan sonra her kiralamada işlemin tekrarlanmasına gerek yoktur,

yalnızca 1 defaya mahsustur. Fakat her işlemde Kimlik bırakılması zorunludur. Yeni yapılan kiralamalar
iş yerinde bulunan takip listesine not alınarak yapılabilir.

14- maddeden oluşan iş bu sözleşmenin tamamı aşağıda ismi ve imzası bulunan müşteri/müşteriler tarafından
okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.
 
15-GİZLİLİK. Taraflar Sahip Oldukları bilgileri Gizli Tutmakla Sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler 3. Sahıslarla Paylaşılmıyacaktır.
 
16-MÜCBİR SEBEPLER. Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dahilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir
 
17-UYGULANACAK HÜKÜMLER. Bu sözleşme ile igili olarak cıkabilecek bütün ihtilaflar Yetkili Bodrum ve Mugla Mahkeme ve İcra Dairelerinyetkili olduğunu peşinen kabul eder. öncelikle sözleşme hükümleri bu sözleşmede hüküm bulmayan hallerde T.C Mevzuatı Uygulanacaktır. Arıca ihtilah halinde Türçe metin esas alınacaktır.
 
18-TEBLİGAT ADRESİ . Tarafların bu sözleşmede yazılı adresilerine Yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde değişiklik olması halinde yeni adresleri taraflar bildirmesi zorunludur... Bunu yapılmaması durumunda eski adrese yapılan tebligatlar kanunen geçerli sonuçlar doğurur.