Uzun Süreli Kiralama Uzun Süreli Kiralama

Operasyonel  Kiralama


Şirketiniz ya da kendiniz için uzun süreli veya uzun dönem araç kiralama taleplerinizde farklı firmaların alternatifleri sunuluyor. 1 aylık, 1 yıllık veya daha uzun süreli ya da toplu araç kiralama hizmeti istediğinizde Marina Car Rental,ın size avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor.


  • Sadece kullandığınızı ödersiniz.

  • Finansal kaynakları, araç alımı yerine ana faaliyet alanında kullanabilme imkanı sağlanır.

  • Kiralama ödemelerinizi bilançonuzda doğrudan gider kalemi olarak düşebilme ve böylelikle gelir vergisi matrahınızı araç alım yatırımı yapmaya kıyasla daha da düşürebilme olanağı sağlanır.

  • Araç bandrolü, araç muayenesi ve benzeri vergi bazlı ödemelerinizi araç sahibi olduğunuzda gider olarak gösteremezken, kiralama sayesinde bu ödemelerinizi gider kalemi olarak yazabilme hakkınız olur.

  • Araç sahibi olma maliyetiniz azalır.

  • Operasyonel kiralama sayesinde, iş planınızda konuyla ilgili bütçe kalemini çok net bir şekilde belirleyebilirsiniz.

  • Nakit akışında kayda değer katkı sağlaması dolayısıyla nakit akışının plan ve idaresine kolaylık getirir.

  • Bütün bakım, onarım ve diğer hizmetlerin Marina Car Rental Yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

  • Tüm bu operasyonların sonucunda ayda sadece tek bir fatura ödenir.